logo-image Робота в Польщі
RU
UA
logo-image Робота в Польщі
logo-image Робота в Польщі

20 самых нужных фраз на польском языке на собеседовании с работодателем

20 самых нужных фраз на польском языке на собеседовании с работодателем

Если вы ищете работу в Польше, то точно знаете: многое зависит от того, как пройдет собеседование с польским работодателем. Для успеха в этом вопросе необходимо владеть польским языком. Портал Polsha24 решил помочь вам и подготовил 20 самых нужных фраз для собеседования на польском языке, выучив которые вы с легкостью сможете рассказать о себе и своих планах.

1. Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy zamieszczone w... (С огромным интересом прочитал Ваше объявление о работе, размещенное в…)

2. Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko… (Предлагаю свою кандидатуру на должность…)

3. Obecnie pracuję w... i odpowiadam za... (В настоящее время я работаю … и отвечаю за…)

4. Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ... (Мне особенно интересно работать на этой должности, потому что…)

5. Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc... (Хотел бы работать в Вашей фирме, чтобы…)

6. Moje mocne strony to ... (Мои сильные стороны – это…)

7. Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ.. (Считаю, что являюсь подходящим кандидатом на эту должность, потому что…)

8. Chociaż nie mam doświadczenia w..., ale… (Хоть и не имею опыта работы в …, но…)

9. Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie... (Я получил самый большой опыт в сфере...)

10. Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem. (Я очень заинтересован ... и буду благодарен за возможность/шанс профессионального развития, если смогу работать с Вами.)

11. Zauważyłam, że mają Państwo w swojej ofercie produkt …. Mam pomysł, jak go dobrze zareklamować i sprzedać. (Я заметил, что в Вашем предложении есть продукт... У меня есть идея, как хорошо его рекламировать и продавать.)

12. Jestem dobry w jednoczesnym wykonywaniu kilku obowiązków, pracy pod presją czasu, dotrzymywaniu terminów. (Я хорошо выполняю несколько обязанностей одновременно, работая под давлением времени, соблюдая сроки.)

13. Osiągnąłem zaawansowany poziom w... (Отлично владею…)

14. Biegle posługuję się programem/programami... (Я являюсь продвинутым пользователем программ… (про компьютер)

15. Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne. (Владею хорошими коммуникативными навыками).

16. Wiem, że państwa firma jest ważnym graczem na rynku. (Знаю, что Ваша фирма является важным игроком на рынке).

17. W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami. (Таким образом, я смогу совместить работу с моими интересами).

18. Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania. (Я был бы рад обсудить детали относительно должности во время встречи).

19. Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. (Спасибо, что Вы потратили на меня свое время и рассмотрели мою кандидатуру).

20. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.(Буду благодарен за возможность встретиться и обсудить мое заявление во время собеседования).