logo-image Робота в Польщі
RU
UA
logo-image Робота в Польщі
logo-image Робота в Польщі

Система соціального захисту та види соціальних виплат для іноземців

Система соціального захисту та види соціальних виплат для іноземців
Соціальное страхування - це один з компонентів трудового права, яке дозволяє отримувати гарантовані державою виплати, якщо в силу різних обставин, людина втратила можливість працювати.

На практиці польську систему соціального страхування в основному обслуговують дві установи - Управління соціального страхування (Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS) та Національний фонд здоров'я (Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ).

Щоб мати право на соціальні виплати іноземці повинні бути легально працевлаштовані на основі трудового договору.

Іноземець може виконувати роботу в Польщі на підставі різних договорів. Від того, який договір укладено, буде залежати, які внески повинен платити працівник на соціальне страхування.

Трудовий договір (umowa o pracę)
Особи, які працевлаштовані на підставі трудового договору, змушені платити внески на всі види соціального страхування (тобто пенсійне страхування, страхування у зв'язку з інвалідністю, хворобою і від нещасних випадків), а також медичне страхування.

Договір доручення (umowa zlecenie)
Особи, які виконують роботи виключно на підставі договору доручення, повинні платити внески соціального страхування (пенсійне страхування, страхування у зв'язку з втратою працездатності та від нещасних випадків) і внески на медичне страхування. Зате страхування на випадок хвороби для них є добровільним (проте, якщо укладено більше одного договору доручення в один і той же час, ці умови змінюються).

Договір підряду (umowa o dzieło)
Працівники, які уклали договір підряду, не зобов'язані платити внески на соціальне і / або медичне страхування.

Види соціальних виплат в Польщі

Внески, що сплачуються в ZUS, призначаються для фінансування різних виплат зі сфери соціального страхування, зокрема:

I. Пенсія (еmerytura) або виплати у зв'язку з втратою працездатності (renta) фінансуються з пенсійних внесків або внесків на випадок втрати працездатності.

Якщо українець не має мінімального страхового стажу, необхідного для отримання пенсії в Польщі або в Україні, то він має можливість дорахувати до цього періоду стаж соціального страхування в іншій країні за умови, що ці періоди не перекривають один одного. Це можливо на підставі договору про соціальне забезпечення, укладеному між Польщею та Україною, який почав діяти з 1 січня 2014 року.

В такому випадку з метою призначення пенсії або виплати по втраті працездатності будуть «додаватися» періоди страхування в Польщі і в Україні, а сума пенсії / виплат у зв'язку з втратою працездатності буде визначатися пропорційно періоду страхування в кожній державі.

Варто звернути увагу на факт, що в разі виплати пенсії в Польщі не існує критерію мінімального періоду страхування. Отже, немає необхідності враховувати періоди страхування в Україні. Умови отримання пенсії в Польщі однакові як для поляків, так і для іноземців, і це: сплата внесків і досягнення пенсійного віку. Згідно з чинним законодавством, пенсійний вік в Польщі становить 60 років для жінок і 65 для чоловіків.

Сума виплати буде залежати від суми сплачених в систему внесків і подальшої прогнозованої тривалості життя при виході на пенсію.

Якщо мова йде про виплати коштів страхування у зв'язку з втратою працездатності та на випадок втрати годувальника, однією з умов отримання виплати є наявність відповідного страхового періоду (в залежності від віку, максимально до 5 років). У цьому випадку, відповідно до вищезгаданого договору між Польщею та Україною, існує можливість врахування періоду внесків в Україні з метою отримання виплат в Польщі.

II. Виплати в разі хвороби і материнства фінансуються з внесків на випадок хвороби.

Сплата страхових внесків на випадок хвороби гарантує в разі хвороби або материнства отримання наступних виплат:

Допомога в разі хвороби (zasiłek chorobowy) призначається для особи, яка втратила працездатність через хворобу під час дії страхування на випадок хвороби. Складає вона від 70% до 100% середньої заробітної плати за останні 12 місяців перед хворобою. Максимальний період виплати допомоги - 182 дня (в тому числі перші 33 або 14 днів фінансуються роботодавцем / замовником як заробітна плата під час хвороби).

Реабілітаційна допомога (świadczenie rehabilitacyjne) призначається для особи, яка вичерпала можливість отримувати допомогу у випадку хвороби (тобто після закінчення терміну 182 дні), але в подальшому є непрацездатною, а подальше лікування або реабілітація передбачають повернення працездатності. Виплачується така допомога максимально протягом 12 місяців.

Одноразова виплата ("becikowe") - це одноразова фінансова допомога в розмірі 1000 PLN, що виплачується батькам, у яких дохід нетто на одну особу в домашньому господарстві не перевищує одна тисяча дев'ятсот двадцять дві PLN. Умовою отримання цієї виплати є постановка на облік в медичній установі з 10 тижня вагітності. Заява про отримання виплати слід подавати у відповідному Управлінні гміни або в Міському центрі соціальної допомоги, на території яких проживає дана сім'я, протягом року з дня народження дитини. При подачі заяви має бути поданий медичні документи, що підтверджують, що з 10 тижня вагітності мати дитини перебувала під наглядом акушера-гінеколога або акушерки.

Допомога в разі материнства (zasiłek macierzyński) виплачується особам, які в період страхування на випадок хвороби народили дитину або взяли на виховання дитини у віці до 7 років. Період виплати залежить від кількості дітей, народжених під час одних пологів, і триває від 20 тижнів (за умови народження однієї дитини) до 37 тижнів (за умови народження п'ятьох і більше дітей під час одних пологів).

Допомога по догляду (zasiłek opiekuńczy) виплачується протягом 60 днів в році в зв'язку з доглядом за здоровою дитиною до 8 років або за хворою дитиною до 14 років. У разі догляду за іншим хворим членом сім'ї - максимально протягом 14 днів в році.

III. Виплати через нещасний випадок на виробництві або професійного захворювання фінансуються з внесків від нещасних випадків, що сплачуються виключно роботодавцем.

Виплати через нещасний випадок виплачуються робітникам і виконавцям, які отримали пошкодження в результаті нещасного випадку під час роботи або професійної хвороби.

IV. Допомога по безробіттю (zasiłek dla bezrobotnych) фінансується з внесків до Фонду праці, які сплачує роботодавець.

Іноземці, які втратили роботу, мають право зареєструватися в управлінні праці як безробітні. Період отримання допомоги по безробіттю становить від 6 до 12 місяців, а сума виплат залежить від стажу роботи. Згідно польсько-українського договору про соціальне забезпечення, при визначенні права на отримання допомоги в Польщі враховується також період страхування в Україні. Особа, яка подала клопотання про допомогу, повинна бути застрахована в Польщі безпосередньо перед втратою роботи.

V. Громадська медична допомога фінансується з внесків на медичне страхування.

Громадською медичною допомогою можуть користуватися особи, які були легально працевлаштовані в Польщі і платили обов'язкові внески на медичне страхування, а також члени їх сімей. Це означає, що вони можуть користуватися безкоштовною медичною допомогою громадських медичних установ, а також негромадських за умови, що цей медичний заклад підписав договір з Національним фондом здоров'я.

Більш того, кожна застрахована особа покриває медичним страхуванням членів сім'ї, якщо вони його не мають (наприклад, не працюють).

Важливо: Особи, які не застраховані обов'язковим медичним страхуванням, можуть застрахуватися добровільно. З цією метою треба скласти відповідну заявку в Національний фонд здоров'я у відповідному воєводському відділі і платити щомісячний внесок, сума якого змінюється щоквартально. Зараз така сума становить 395,15 злотих. Умовою добровільного медичного страхування в NFZ є факт легального проживання на території Польщі (віза, дозвіл на роботу і т.д.) і укладення відповідного договору з NFZ.