logo-image Робота в Польщі
RU
UA
logo-image Робота в Польщі
logo-image Робота в Польщі

Робота в Польщі: види трудових договорів, особливості

Робота в Польщі: види трудових договорів, особливості
Для легального працевлаштування в Польщі, найманому працівникові необхідно укласти трудовий договір (контракт) з роботодавцем.

Існують деякі строгі вимоги, яким повинен відповідати трудовий договір. Трудовий договір повинен містити - крім вказівки сторін (тобто роботодавця і працівника), виду договору і дати його укладення - такі елементи:
  •  тип роботи (назва посади, функції та опис обов'язків працівника),
  •  місце виконання роботи,
  •  винагороду відповідно до типу роботи
  •  винагороду, вказану в договорі, це винагорода брутто
  •  винагороду, вказану в договорі, з особою працюючою на повну ставку, не може бути нижче ніж мінімальна винагорода (мінімальна заробітна плата)
  •  дату початку роботи - якщо вона не визначена в договорі, приймається, що це день підписання договору,
  •  час роботи, тобто розмір ставки.
При складанні трудового договору слід також пам'ятати про деякі правила:
  • трудовий договір не може містити постанов менш вигідних, ніж ті, які містяться в Трудовому кодексі;
  • трудовий договір дає працівникові права, яких не дає цивільно-правовий договір, тобто:
можливість підвищення кваліфікацій,
отримання винагороди за час хвороби,
облік стажу роботи,
визначає правила розірвання договору,
визначає правила винагороди за працю в понаднормові години.
За цими договорами, навіть якщо працівник є іноземцем, за нього сплачують внески на соціальне страхування та медичне, a також податкові відрахування. В результаті, працівники мають такі ж трудові права, а термін працевлаштування на підставі договору на певний строк включений до стажу роботи.

Роботодавець зобов'язаний зареєструвати нового працівника в Управлінні соціального страхування (ZUS) протягом 7 днів з дня початку ним роботи і направити його на медичне обстеження.

Роботодавець повинен також дотримуватися робочого часу.

Трудовий кодекс є правовою підставою, що регулює трудові відносини, що містяться в трудовому договорі.

Договір повинен бути укладений у письмовій формі не пізніше дати початку роботи.

У Польщі існує кілька видів трудових договорів, в кожному з яких, згідно з Кодексом Праці Польщі, чітко вказуються ваші права і обов'язки як працівника. Якщо ви не володієте польською мовою на достатньому рівні, роботодавець зобов'язаний надати вам переклад документа на доступній для розуміння мові.

Договори, які укладають роботодавці з працівниками умовно можна розділити на дві категорії: перші регулюють Кодекс Праці Польщі (Kodeks Pracy, umówy o pracę) і Цивільний Кодекс (Kodeks Cywilny, umówy cywilno o prawne).

Трудовий Кодекс Польщі регулює такі типи трудових договорів (umówy o pracę):

На пробний термін
На певний термін
На виконання певної роботи
На невизначений термін (безстроковий)

Договір на випробувальний строк

Такий тип договору дозволяє роботодавцю упевнитися в кваліфікаціях працівника, дає можливість зрозуміти, чи підходить даний співробітник для виконання певної роботи, а працівникові дозволяє ближче ознайомитися з умовами праці.
Договір на пробний період може бути підписаний на строк не більше 3 місяців і не може бути продовжений після його закінчення (може бути підписаний з конкретним працівником тільки 1 раз).
Період дії договору закінчується в зазначений в договорі термін, на який такий договір був підписаний. Договір може бути розірваний передчасно за згодою обох сторін і не може бути розірваним в односторонньому порядку.

Договір на певний термін

Даний тип договору підписується на термін, який підходить обом сторонам. Він може бути продовжений 2 рази, третє продовження такого договору автоматично переводить його в статус безстрокового договору (не стосується договорів про сумісництво і договорів на тимчасові роботи).
Період дії договору закінчується в зазначений термін, на який такий договір був підписаний. Договір може бути розірваний передчасно за згодою обох сторін і не може бути розірваний в односторонньому порядку, за винятком випадків, коли працівник пропрацював на роботодавця менше 6 місяців або така можливість була прописана в договорі).

Договір на виконання певної роботи

Такий тип договору підписується лише в тому випадку, коли сторонам спочатку складно визначити їх термін.
Період дії договору залежить від часу, який необхідний для виконання поставлених завдань. Договір може бути продовжений 2 рази, третє продовження переводить договір в статус безстрокового договору (не стосується договорів про сумісництво і договорів на тимчасові роботи).
Розірвання договору відбувається автоматично за фактом виконання поставлених (описаних в договорі) завдань. Договір може бути розірваний передчасно за погодженням сторін і не може бути розірваний в односторонньому порядку.

Договір на невизначений термін

Даний тип договору служить для створення довгострокових трудових відносин між працівником і роботодавцем. Термін договору відсутній. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку як роботодавцем, так і працівником або за погодженням обох сторін.

Варіанти розірвання трудового договору

За угодою обох сторін - за згодою обох сторін підписали договір, в якому вказується про спільне вирішення припинення трудових відносин. Згідно даній підставі, можна розірвати трудовий договір у будь-який час, із застереженням на обов'язкове збереження терміну роботи відповідно до Трудового Кодексу Польщі (termin wypowiedzenia). Ініціатором підписання даного договору може виступати будь-яка зі сторін.

В односторонньому порядку зі збереженням терміну роботи, відповідно до Трудового Кодексу Польщі (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) - за ініціативою однієї зі сторін договору. Даний варіант розірвання трудового договору поширюється на наступні типи трудових договорів: на невизначений термін; на випробувальний строк; на певний термін, в разі, якщо така умова було описана в тексті договору або працівник працює менше 6 місяців.

Тривалість робочого терміну (termin wypowiedzenia)

Договір укладений на пробний термін: до 14 днів - 3 робочі дні; більше 14 днів - 7 робочих днів; від 3 місяців - 14 робочих днів.
Договір укладений на певний термін (umowa na czas okreśłony): - 2 тижні
Договір, укладений безстроково: 2 тижні, в разі, якщо працівник пропрацював менше 6 місяців; 1 місяць, якщо працівник пропрацював більше 6 місяців; 3 місяці, якщо працівник пропрацював не менше 3 років.

В односторонньому порядку без збереження терміну роботи відповідно до Трудового Кодексу Польщі (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) - розірвати договір на цій підставі можуть обидві сторони.

Розірвати даний тип договору роботодавець може через наступні причини:
- З вини працівника (порушення працівником виконуваних ним обов'язків; в разі, якщо працівник скоїв злочин, який робить неможливим його подальше працевлаштування, втрата працездатності з вини працівника).
- Через обставини, що не залежать від працівника (у разі хвороби: якщо працівник відсутній на роботі протягом 3 місяців, пропрацювавши до цього менше 6 місяців; якщо працівник відсутній через хворобу довше, ніж пропрацював у роботодавця отримавши за це винагороду; в інших випадках, якщо працівник відсутній більше місяця)
- Працівник може розірвати трудовий договір з роботодавцем без пояснення причини, коли: виконувана робота приносить шкоду здоров'ю працівника і це підтверджується довідкою від лікаря; роботодавець допустив тяжке порушення своїх обов'язків перед працівником. У такому випадку працівник повинен отримати винагороду за термін роботи (termin wypowiedzenia).

Цивільно-правові договори (umówy cywilno o prawne) діляться на:

Договір доручення (Umowa zlecenie)
Договір підряду (Umowa o dzielo)
Договір доручення з господарюючим суб'єктом (Umowa zlecenie z podmiotem gospodarczym)

Трудовий договір (Umówy o pracę) містить наступні права і особливості, описані в Кодексі Праці Польщі:
- Підпорядкування роботодавцю, який надав робоче місце, в способі виконання обов'язків, часі і місці;
- Письмова форма договору, в разі усного договору, роботодавець має 7 днів для його письмового підтвердження;
- Процедура розірвання договору відбувається в порядку, передбаченому трудовим кодексом;
- Гарантований мінімальний рівень оплати праці;
- Соціальний пакет (оплата понаднормових, відпустка, декретна відпустка і т.д.)
- На вимогу працівника, роботодавець зобов'язаний видати довідку про місце роботи;
- Робочий час зараховується до загального трудового стажу, яке впливає на розмір майбутньої пенсії;
- Все виниклі суперечки між роботодавцем і найманим працівником розглядаються в суді. Якщо ініціатором спору є працівник, судові витрати він не оплачує.

Трудовий договір (Umówy zlecenie) містить наступні права і особливості:
- Відсутність підпорядкування роботодавцю: працівник сам визначає свій графік роботи, але в той же час роботодавець може давати вказівки, а також можуть бути певні часові рамки для виконання роботи;
- Добровільна форма договору;
- Розірвання договору можливе в будь-який момент;
- Відсутність гарантованого мінімального рівня оплати праці;
- Соціальний пакет (оплата понаднормових, відпустка, декретна відпустка і т.д.) надається тільки в тому випадку, якщо це було прописано в договорі;
- Роботодавець не зобов'язаний видавати працівникові довідку про місце роботи;
- Робочий час не зараховується до загального трудового стажу;
- Будь-які спори між сторонами договору розглядаються в цивільному суді.

Трудовий договір (Umówy o dzieło) містить наступні права і особливості:
- Відсутність прямого підпорядкування роботодавцю, свобода і самостійність в ухваленні дій;
- Добровільна форма договору;
- Договір може бути розірваний в будь-який момент;
- Оплачуваний характер праці, що передбачає одноразову виплату в кінці виконаних робіт;
- Відсутність гарантованого мінімального рівня оплати праці;
- Соціальний пакет (оплата понаднормових, відпустка, декретна відпустка і т.д.) надається тільки в тому випадку, якщо це було прописано в договорі;
- Роботодавець не зобов'язаний видавати працівникові довідку про місце роботи;
- Робочий час не зараховується до загального трудового стажу;
- Будь-які спори між сторонами договору розглядаються в цивільному суді.

Що робити, якщо ваші права порушили?

У разі порушення трудових прав, тобто тих, які мають особи, які підписали трудовий договір, працівник може звернутися зі скаргою до Державної Інспекції Праці (Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) або / та в Трудовий суд (Sąd pracy).

Як правило, працівник (заявник) не несе витрат, пов'язаних з розглядом його скарги цими установами.

PIP є установа, яке поряд з перевіркою легальності працевлаштування здійснює нагляд і контроль за дотриманням положень законодавства про працю (Трудового Кодексу). PIP проводить перевірку роботодавців. Трудовий Суд є окремою одиницею суду, яка була створена з метою розгляду спорів, що виникають з трудових відносин (Трудового Кодексу).
Категорiї: робота в польщі