logo-image Робота в Польщі
RU
UA
logo-image Робота в Польщі
logo-image Робота в Польщі

Нострифікація дипломів лікарів з країн не членів ЄС в Польщі

Нострифікація дипломів лікарів з країн не членів ЄС в Польщі
Ведення лікарської практики в Польщі, як і в будь-якій країні, вимагає наявності відповідного диплома. А що робити, якщо Ваш диплом був отриманий, скажімо, в Україні або ж іншій країні, яка не є членом Європейського Союзу (ЄС)? Чи дійсний такий диплом на території Польщі?

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 5 та пункту 1 частини 1 статті 7 Закону "Про професію лікаря і лікаря-стоматолога" однією з умов для отримання дозволу на здійснення медичної практики в Польщі є наявність диплома лікаря, виданого в державі, що не є членом ЄС, при умови, що цей диплом був визнаний в Польщі рівносильним відповідно до окремих положень законодавства, а також відповідає мінімальним вимогам, зазначеним в законодавстві ЄС, в області навчання.

У Польщі, диплом про здобуту освіту, виданий за межами ЄС, буде рівносильний польському, тільки після проведення нострифікації або шляхом визнання на підставі міжнародних угод.

Нострифікація - державне визнання диплома, звання або наукового ступеня, отриманих в іншій країні.

Згідно з чинним законодавством, тільки після проведення процедури нострифікації та затвердження відповідності якості освіти вимогам законодавства ЄС диплом може бути визнаний в Польщі.
Крім того, відповідно до положення Міністерства Охорони здоров'я, свідоцтво про визнання дипломів лікарів, які були видані раніше Міністерством охорони здоров'я на підставу двосторонніх або багатосторонніх міжнародних угод про взаємне визнання освіти (від 24 квітня 2008 року), не є підставою для надання права на здійснення медичної діяльності, так як таке визнання диплома не підтверджує виконання мінімальних вимог щодо якості освіти відповідно до законодавства ЄС.

Проведення процедури нострифікації не відноситься до компетенції медичного самоврядування, тому для отримання докладної інформації про нострифікацію, порядку процедури і витрат, можна звернутися до польського медичного навчального закладу або в Департамент науки і вищої освіти Міністерства Охорони здоров'я.

Лікар, незалежно від громадянства, після визнання диплома (виданого за межами ЄС) шляхом нострифікації, може подати заяву про надання дозволу на здійснення в Польщі обмеженою медичної практики для проходження тут стажування і складання медичного державного іспиту. Тільки після виконання цих додаткових умов зацікавлений може подати заяву про надання дозволу на право практикувати в Польщі.

Важливий момент!

Диплом лікаря, отриманий за межами ЄС не підлягає автоматичному визнанню в державах-членах ЄС, навіть в тому випадку, якщо диплом був визнаний вже в одній з держав-членів ЄС.

Відповідно до статті 10 Директиви 2005/36 / EC кваліфікація, набута громадянином держави-члена ЄС за межами ЄС, повинна бути визнана за загальною схемою визнання кваліфікації (принципи якого відрізняються від автоматичного визнання кваліфікації) при таких умовах:
  • ці кваліфікації вже були визнані в одній з держав-членів ЄС;
  • країна, що визнала кваліфікації, підтверджує виконання мінімальних вимог в області навчання;
  • сам лікар має трирічний досвід лікарської практики на території цієї держави.