logo-image Робота в Польщі
RU
UA
logo-image Робота в Польщі
logo-image Робота в Польщі

Хочу працювати в Європі. Інформація для іноземців, зацікавлених роботою в Польщі

Хочу працювати в Європі. Інформація для іноземців, зацікавлених роботою в Польщі

Виконання роботи відповідно до закону дуже важливе як з точки зору іноземця, так і особи, що покладає на нього роботу. Іноземець, який виконує роботу порушуючи правила, може бути оштрафований в розмірі до 1000 злотих і депортований з країни. Суб'єкт, який довіряє незаконне виконування роботи іноземцю, несе за це кримінальну відповідальність.

Іноземець, який приїжджає до Польщі на роботу, повинен подбати про те, щоб його перебування було законним. З іншого боку, роботодавець іноземця повинен отримати документи, що дають право іноземцю виконувати роботу в Польщі, і отримати візу або дозвіл на тимчасове проживання з метою роботи. Роботодавець також зобов'язаний зберігати копії документів, що підтверджують законне проживання іноземця в Польщі.

Як правило, іноземці мають право працювати в Польщі, якщо:

- перебувають тут легально й мають дозвіл на роботу, за винятком тих випадків, де він не потрібен;

- мають дозвіл на тимчасове проживання та роботу або дозвіл на тимчасове проживання з метою виконання робіт, що вимагають високої кваліфікації.

Увага: Іноземець не може працювати в Польщі якщо знаходиться в країні на підставі:

- візи виданої з туристичною метою, або користується тимчасовим захистом, або приїхав з гуманітарною метою у зв'язку з інтересами держави або міжнародних зобов'язань;

- дозволу на тимчасове проживання, отриманого у зв'язку з обставинами, які вимагають тимчасового перебування іноземця на території Польщі (art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.)

Зобов'язання в отриманні дозволу на роботу для іноземця

Дозвіл на роботу є рішенням компетентного органу, який дає право іноземцю, що законно проживає в Польщі, виконувати роботу на умовах, зазначених у дозволі. Цей документ видається воєводою на прохання особи, що довіряє роботу іноземцю.

Дозвіл на роботу в Польщі не потрібен, коли іноземець:

- є членом сім'ї громадянина ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії,

- користується в Польщі міжнародною охороною (має статус біженця, користується додатковим захистом),

- має дозвіл на постійне місце проживання в Польщі,

- має довгострокову посвідку на проживання постійного жителя ЄС в Польщі,

- має посвідку на проживання з гуманітарних міркувань,

- має дозвіл на допустиме перебування в Польщі,

- є чоловіком або дружиною громадянина Польщі, який має тимчасову посвідку на проживання на території Польщі, надану у зв'язку з укладенням шлюбу,

- має дозвіл на тимчасовий вид на проживання з метою возз'єднання з сім'єю,

- має дозвіл на тимчасове проживання з метою навчання,

- має діючу Карту Поляка,

- є випускником польських середніх шкіл, очної форми навчання в університеті або очної докторантури в польських університетах.

Важлива група винятків включає також громадян з шести країн - України, Росії, Білорусі, Грузії, Вірменії та Молдови, які (в області, що не охоплюється положеннями про дозвіл на сезонну роботу) отримують більш легкий доступ до польського ринку праці. Протягом 6 місяців протягом року вони можуть працювати без отримання дозволу на роботу за умови, що у них є письмова заява особи, що доручає роботу, зареєстрована у відповідному повітовому управлінні праці, і письмовий контракт. У ситуації, коли роботодавець хоче найняти іноземця на більш тривалий період часу, потрібна наявність дозволу на роботу, або дозвіл на тимчасове проживання і роботу, або дозвіл на тимчасове проживання з метою роботи, що вимагає високої кваліфікації. Якщо іноземець працював у даного роботодавця у зв'язку із зареєстрованою заявою, роботодавець може подати заявку на дозвіл на роботу (на тій же посаді) у спрощеному режимі (без обов'язкового отримання інформації старостою про здатність задовольняти кадрові потреби на місцевому ринку праці).

З 1 січня 2018 року оновленим законом про заохочення зайнятості та інститути ринку праці вводиться нове рішення, що дозволяє працевлаштовувати іноземців в Польщі на сезонні роботи - сезонний дозвіл на роботу. Сезонна робота - це робота, виконана протягом не більше 9 місяців у календарному році в наступних секторах: сільське господарство, садівництво, туризм, в рамках сезонних заходів, визначених у виконавчому регулюванні міністра сім'ї, праці й соціальної політики по підкласу діяльності відповідно до класифікації ДОК, в якій видаються дозволи на сезонні роботи іноземця.

Більше інформації на тему працевлаштування іноземців можна знайти на сайті Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики.

Інші випадки, коли іноземець може працювати без дозволу на роботу:

- Віза, з метою виконання роботи

Щоб отримати візу для виконання роботи, іноземець повинен докласти дозвіл на роботу або письмову заяву від роботодавця про намір довірити роботу іноземцю, якщо дозвіл на роботу не потрібен. Ці документи отримує орган, який має намір довірити роботу іноземцю.

- Один дозвіл на тимчасове проживання та роботу

Іноземці, які проживають в Польщі на законних підставах, метою яких є виконання роботи, можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання й роботу або дозвіл на тимчасове проживання, щоб працювати на висококваліфікованій роботі.

Ці дозволи видаються воєводами завдяки так званій процедурі однієїзаяви, в результаті чого іноземцю видається єдиний документ, що дає йому право залишитися і працювати в Польщі, без необхідності мати спеціальний додатковий дозвіл на роботу.

Як правило, заявка на ці дозволи повинна супроводжуватися інформацією про неможливість задовольнити кадрові потреби на місцевому ринку праці, яку отримує іноземний роботодавець у повітовому бюро праці.